ป่าชุมชนบ้านหนอง รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จากโครงงานแฟนษ์ป่า ป่ารักษาชุมชน

ชุมชนประชาชนหนอง กลุ่มที่ 3 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมมือกันสงวนป่าของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พานพร้าวแล้วก็ป่าแก้งไก่ มาตั้งแต่ในอดีตกาล ซึ่งได้พึ่งป่าชุมชนที่นี้ ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งหาอาหารประจำถิ่นจากป่าเพื่อนำมาบริโภคในครอบครัวของคนภายในชุมชน ถัดมาหัวหน้าหมู่บ้านโดยเฉพาะคนแก่ดงษ์พันธ์ วิชัยยนต์มีความจำนงที่จะให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูป่า เพื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์ กำเนิดผลดีกับชุมชนอีกทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมเยอะขึ้นเรื่อยๆ

ถึงแม้พึ่งได้รับการอนุญาตให้ตั้งขึ้นป่าชุมชนอย่างเป็นทางการได้เกือบจะหนึ่งปีแค่นั้น แต่ว่าชุมชนจากการนำของคณะกรรมการป่าชุมชนได้ร่วมมืออันอย่างขมีขมันสำหรับการจัดแจงป่าชุมชน ทั้งยังการปลูกพรรณพืชเสริมแล้วก็การปกป้องไฟป่า กับทั้งยังได้มีการความเจริญใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงรักษารวมทั้งบ้านพักแบบโฮมสเตย์ที่เชื่อมโยงกับวิถีชุมชนทั้งยังในหมู่บ้านและก็หมู่บ้านข้างๆ และการผลิตโครงข่ายปุ่มชนร่วมกับป่าชุนชนอื่น ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่ง

ป่าชุมชนบ้านหนองได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จากแผนการคู่รักษ์ป่า ป่ารักษาชุมชน รายปี 2562 จากการวัดผลตามจุดประสงค์ของโครงงานที่กำหนดไว้ 2 ประการ มีดังนี้
1. เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมสำหรับการดูแลทรัพยากรป่าดง พบว่าพลเมืองราวๆ 80% เข้ามามีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการจัดแจงป่าชุมชน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในระดับมากมาย
2. เพื่อกำเนิดคุณประโยชน์ต่อชุมชนอีกทั้งทางตรงและก็ทางอ้อม แล้วก็ขยายผลไปยังชุมชนรอบๆ เพื่อมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและก็ปรับปรุงไปสู่การผลิตโครงข่ายป่าชุมชน พบว่าพลเมืองในชุมชนมีการเก็บหาของป่าและก็สมุนไพรมาใช้สำหรับเพื่อการบริโภคแล้วก็อุปโภคในครอบครัว ชุมชนมีการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรักษาในป่าชุมชน กับทั้งยังป่าชุมชนช่วยเอื้อประโยชน์ทางด้านสภาพแวดล้อมแก่ชุมชน นอกจากนั้นยังมีการร่วมมือกับชุมชนใกล้กันสำหรับในการก่อตั้งโครงข่ายป่าชุมชน ก็เลยถือได้ว่าไปถึงเป้าหมายในระดับมากมายอย่างเดียวกัน